Zmiany administracyjne w Polsce

Ile województw ma Polska? Osoba w miarę zorientowana w temacie bezproblemowo odpowie, że tego typu jednostek administracyjnych jest obecnie w naszym pięknym państwie dokładnie szesnaście. Słowem-kluczem jest tutaj „obecnie” – nie każdy młody obywatel zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że nie zawsze było ich tylko tyle, w poprzednim wieku zmian na polu administracyjnym dokonywano zaskakująco dużo i robiono to w sposób dosyć odważny. Ba, nawet dziś przebąkuje się o dodatkowych podziałach niektórych większych województw, a nawet o projekcie wydzielonego miasta stołecznego, czyli Warszawy, z wszystkimi przywilejami należnymi całemu województwu. Przyjrzyjmy się bliżej kilku ostatnim reformom administracyjnym i spróbujmy zaobserwować, jak na przestrzeni lat zmieniał się nasz piękny kraj, mający orzełka w godle i biało-czerwoną flagę. Z pewnością skala tych przedsięwzięć niejednemu wyda się co najmniej zaskakująca.

W sierpniu 1944 roku Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego zniósł administrację Generalnego Gubernatorstwa i przywrócił przedwojenny podział administracyjny Polski. W wyniku tego na terenie naszego państwa powstało pierwszych dziewięć województw. W 1945 na mocy międzynarodowych układów otrzymaliśmy jeszcze tereny Ziem Odzyskanych, tworząc z tego trzy nowe województwa: szczecińskie, olsztyńskie i wrocławskie.

W latach 1950-1957 dokonano kolejnych, dosyć istotnych zmian i uaktualnień obowiązującego powszechnie stanu rzeczy. Przybyły 3 nowe województwa (koszalińskie, opolskie, zielonogórskie), a także, w ramach misji tworzenia mniejszych jednostek administracyjnych, aż 89 powiatów, co jest ogromną liczbą. W 1951 roku miała miejsce korekta geograficzna przy współpracy ze Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich – rosyjski powiat ustrzycki wymieniono na hrubieszowski i tomaszowski. W 1953 województwo katowickie przemianowano na stalinogrodzkie, z uwagi na zmianę nazwy miasta Katowice na Stalinogród. W 1957 miasta Kraków, Poznań i Wrocław wyodrębniono z województw i nadano im prawa miast wydzielonych (województw miejskich).

Reforma z 1975 była diametralna. Trójstopniowy podział administracyjny zastąpiono wtedy dwustopniowym – zamiast województw, powiatów i gmin funkcjonowały już tylko województwa i powiaty. Wprowadzono podział na aż 49 województw, poza tym wydzielono też miasto stołeczne i kilka województw miejskich. Celem tej reformy było lepsze przystosowanie się państwa do dynamicznie rozwijającej się gospodarki naszej pięknej Polski.

Ostatnią z reform jest oczywiście ta najnowsza – z 1999 roku. Przywróciła ona tradycyjny, trójstopniowy podział administracyjny państwa polskiego, które od tej pory miało 16 województw, 308 powiatów ziemskich i 65 miejskich, a także 2478 gmin. Te liczby zdecydowanie robią wrażenie. Reforma okazała się trwała i prócz, wspomnianych wcześniej korekt, absolutnie nie myśli się o wywróceniu do góry nogami ustalonego porządku, co zdaje się tylko podkreślać, jak dobrym ustaleniem był powrót do trójstopniowego podziału administracyjnego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here