Wymogi dotyczące zdjęcia do prawa jazdy

Jakie zdjęcie do prawa jazdy?
Prawo jazdy, jak każdy dokument musi zawierać zdjęcie osoby, do której należy. Tak jak w przypadku zdjęcia do paszportu czy dowodu osobistego musi spełniać pewne wymogi.
Fotografia dołączona do wniosku podlega skanowaniu i umieszczeniu w profilu elektronicznym na czas kursu i egzaminowania a po zdanym egzaminie na otrzymanym przez nas dokumencie. Można ją oczywiście zmienić.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 r. wprowadza nowe kryteria dotyczące fotografii oddawanej wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy. Rozporządzenie obowiązuje od dnia 25.02.2016 r. A mianowicie:

– zdjęcie musi być wykonywane na wprost, w pozycji frontalnej, przodem do obiektywu (a nie tak jak dotychczas z lewego półprofilu)
-musi mieć wymiary 35 x 45 mm (35 szerokość, 45 wysokość)
-twarz powinna zajmować od 70 do 80% fotografii tj. od wierzchołka głowy do górnej części barków
-zdjęcie powinno być kolorowe, wyraźne, ostre, aktualne (wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku)
-musi być wykonane na jednolitym jasnym tle a oświetlenie powinno usunąć niepotrzebne cienie
-nie może mieć widocznych pikseli, rozmyć
-musi być wykonane na dobrym papierze fotograficznym
-powinno odzwierciedlać naturalny odcień skóry
-nie może zawierać żadnego elementu, który utrudniłby rozpoznanie danej osoby
-kontur głowy musi być wyraźny
-osoba nie powinna mieć założonego nakrycia głowy (do wyjątków zaliczamy nakrycia religijne, jednak taka osoba powinna dołączyć do wniosku dokument potwierdzający przynależność do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Polsce i posiadać inny dokument wykonany w nakryciu głowy)
– na zdjęciu nie powinno się mieć założonych ciemnych okularów (wyjątek stanowi osoba, która ma wadę wzroku pod warunkiem, że ma podobne zdjęcie w innym dokumencie tożsamości. Powinna dołączyć także orzeczenie o niepełnosprawności do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności u osoby po 16 roku życia wynikające z wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku)
-na fotografii szczególnie dobrze powinny być widoczne oczy (muszą być otwarte), brwi, (nie mogą być zasłonięte włosami) a zwłaszcza źrenice
-osoba powinna mieć naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta

Zdjęcie nie musi być dostarczone w wersji papierowej.
Istnieje możliwość przesłania go w formie pliku, jednak i on musi spełniać pewne kryteria. Są to:

-kolorystyka skanowania powinna być sroga
-rozdzielczość zdjęcia powinna mieć 480 x 615 pikseli
-format JPG z nagłówkiem EXIF, wersja 2,1 lub nowsza (nagłówek EXIF musi zawierać datę wykonania zdjęcia oraz nazwę i dane zakładu, w którym zostało zrobione)
-głębia kolorów musi mieć 24 bity
-plik powinien mieć maksymalnie 100 KB
-jakoś kompresji nie mniej niż 80/100

Jak widać, kryteriów, jakie powinna zawierać fotografia przyszłego kierowcy jest całkiem sporo. Warto udać się do dobrego zakładu fotograficznego, który wykona zdjęcie profesjonalnie i oszczędzi nam niepotrzebnego stresu i nieporozumień przy oddawaniu wniosku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here