Jaki to bank po numerze konta?

Wiele osób oczekując na realizację przelewu korzysta z powszechnie dostępnych aplikacji, które umożliwiają oszacowanie czasu, w którym przelew na dane konto zostanie zakończony. Jednakże korzystanie z takich aplikacji wymaga znajomości nazwy banku, do którego przelew został wykonany.
Choć wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, bardzo łatwo jest stwierdzić to, jaki to bank po numerze konta. Wystarczy tylko zaznajomić się z tym jak wygląda podstawowy schemat budowy numeru konta bankowe i wszystko stanie się bardzo szybko jasne.
Otóż zwykły numer konta bankowego (NRB) składa się z 26 cyfr. Mowa tutaj zatem o numerach, jakie używane są na krajowym rynku, nie zaś o międzynarodowych bankach, gdzie powszechnie uznawane są tylko numery IBAN. I choć różnice między tymi numerami nie są duże, dla uproszczenia lepiej zacząć identyfikację banku korzystając z NRB.
W ciągu liczb, jakie stanowią o NRB, żadna cyfra nie jest przypadkowa i każda ma swoje własne znaczenie, które umożliwia identyfikację. Pierwsze dwie cyfry to tak zwana suma kontrolna. Celem sumy kontrolnej jest sprawdzenie prawidłowości całego zapisu numeru konta. Jest ona zatem istotna do tego, aby uniknąć niepotrzebnych błędów podczas wysyłania transakcji między bankami.
Zaraz za sumą kontrolną można znaleźć osiem cyfr, które stanowią numer rozliczeniowy, a pozostałe 16 cyfr to sam numer rachunku, jaki ma dany klient banku.
Dla osoby, dla której ważne jest stwierdzenie jaki to bank po numerze konta, najbardziej istotne są liczby w numerze rozliczeniowym. Zazwyczaj są to trzy lub cztery liczby, które stanowią tak zwany cyfrowy wyróżnik banku. Dla banków i innych instytucji kredytowych, są to pierwsze trzy cyfry numeru rozliczeniowego. Dla banków spółdzielczych są to pierwszy cztery cyfry tego numeru. Każdy konkretny bank ma swój własny numer, dzięki czemu niemożliwe jest ich pomieszanie.
Szukając informacji na temat tego jaki to bank po numerze konta należy zatem zidentyfikować pierwsze trzy lub pierwsze cztery liczby numeru rozliczeniowego, który rozpoczyna się od trzeciej cyfry w numerze konta bankowego. Później wystarczy już tylko sprawdzić te cyfry w ewidencji numerów banków. Każdy bank ma swój unikatowy numer, który jest jego identyfikatorem. Zatem nigdy nie ma możliwości, że może dojść do przypadkowego pomieszania dwóch różnych banków.
Sprawdzanie banku po numerze konta jest więc bardzo łatwe. Dla jeszcze większego ułatwienia, w Internecie można znaleźć wiele stron internetowych i aplikacji, które są w stanie szybko zidentyfikować i odczytać wszystkie informacje, zaraz po tym jak zapisany w programie zostanie numer konta bankowego. Wtedy to wyszukiwanie informacji o tym, do jakiego banku należy dany numer konta, zajmuje zaledwie parę sekund. Jednakże jak widać, niemalże równie szybko można samodzielnie stwierdzić to jaki to bank po numerze konta. Wystarczy zatem tylko szybkie podzielenie numeru konta na poszczególne części i rozpoznanie, które z cyfr stanowią numer specyficzny dla konkretnego banku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here