Jak założyć przedszkole

W Polsce w dalszym ciągu brakuje przedszkoli, co sprawia, że wiele osób zastanawia się nad rozpoczęciem takiej działalności gospodarczej. Problem niedostatecznej ilości takich placówek jest widoczny przede wszystkim w większych miastach, gdzie przedszkola publiczne nie są w stanie zaspokoić potrzeb młodych rodziców.
Przedszkole jest miejscem dla dzieci znajdujących się w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. Jest to w myśl polskiego prawa placówka dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcza.
Jak założyć przedszkole? W Polsce mogą to uczynić zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Aby swoją placówkę nazwać przedszkolem, konieczne jest spełnienie kilku wymogów, które są do tego celu niezbędne. Prowadzenie przedszkola co ciekawe nie jest uznawane za działalność gospodarczą i dlatego nie wymaga się od właściciela wpisu do CEIDG. Konieczna jest jednak rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym – w przypadku osób prawnych. Chcąc prowadzić swoje własne przedszkole, trzeba złożyć odpowiednie wnioski rejestracyjne do odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Może to być gmina lub powiat. Jednostka ta wydaje zaświadczenie, że przedszkole zostało wpisane do ewidencji. Kopia zaświadczenia przekazywana jest do kuratora oświaty oraz właściwemu dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej organowi podatkowemu. Zarejestrowanie przedszkola może mieć miejsce jedynie w momencie, gdy zostanie przedłożony statut, na podstawie którego placówka będzie funkcjonować. Niezbędne jest też przedstawienie projektu organizacji wychowania przedszkolnego.
Prowadzenie tego rodzaju działalności gospodarczej nie będzie możliwe bez zatrudnienia specjalistów, czyli wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Do prowadzenia placówki nie jest wymagane posiadanie wykształcenia kierunkowego. Jednak kadra powinna się nimi legitymować. Kwalifikacje nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym są potwierdzone na przykład przez dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogicznym o specjalności wczesnoszkolnej lub przedszkolnej. Stosowne dokumenty mogą też zostać wystawione przez zakład kształcenia nauczycieli.
Przedszkoli w Polsce nie można prowadzić w oparciu o spółki osobowe. Jeżeli chcemy prowadzić placówkę jako spółkę z.o.o. – konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się w KRS.
O rentowności całego przedsięwzięcia może też decydować na przykład forma opodatkowania na którą się zdecydujemy. Do wyboru są praktycznie wszystkie formy poza kartą podatkową. Przy wyborze optymalnej opcji pomogą nam na przykład doradcy podatkowi lub pracownicy kancelarii podatkowej. Profesjonalne konsultacje pozwolą wiele zaoszczędzić, dlatego warto jest w nie zainwestować jeszcze przed rozpoczęciem działalności w tej branży. Według polskiego prawa podmioty zajmujące się świadczeniem usług wychowania przedszkolnego nie są zobowiązane do ewidencjonowania swoich transakcji za pomocą kas fiskalnych. Nie ma tutaj znaczenia, jaki obrót będą uzyskiwać. Nie ma więc obowiązku kupienia kasy, której cena może kształtować się na poziomie nawet kilku tysięcy złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here