Grzech

Według religii chrześcijańskiej naturą człowieka jest jego grzeszność. Wiara osób wierzących w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego nakazuje unikania wszelkiego grzechu i starania się być coraz bardziej podobnym do Jezusa poprzez czyny i myśli.

Jaka jest definicja pojęcia grzechu?

Co to jest grzech? Najogólniej rzecz ujmując jest to przekroczenie pewnych norm moralnych i religijnych. Jest to zerwanie przymierza z jedynym Bogiem poprzez dokonanie złego czynu, który jest sprzeczny z zasadami określonej wiary. Jest to dobrowolne i świadome przekroczenie przykazań danych przez Pana Boga lub też złamanie przykazania kościelnego. Można jeszcze w inny sposób zdefiniować pojęcie grzechu. Mianowicie to uczynek, słowo lub myśl będąca aktem raniącym Boga, gdyż stanowi akt, który go obraża oraz rani ludzką naturę. Jest to negatywna postawa wobec Stwórcy ujawniająca się poprzez nieposłuszeństwo wobec najwyższemu prawu moralnemu i tym samym oddalają człowieka od Boga.

Według Świętego Tomasza z Akwinu grzech jest to odwrócenie się od dobra niezmiennego, którym jest Bóg.

Jaka jest klasyfikacja pojęcia grzechu?

Według wyznania katolickiego grzechy dzieli się na te ciężkie i grzechy lekkie. Aspektem różnicującym oba rodzaje grzechów jest ich waga.

Grzech lekki

Grzech lekki inaczej nazywany jest mianem grzechu powszedniego. Można go porównać do choroby duszy, ponieważ nie zrywa on całkowicie przymierza ze Stwórcą oraz nie stanowi śmierci duszy. Przyjmuje się, że z grzechem lekkim można przystąpić do Sakramentu Komunii Świętej.

Grzech powszedni osłabia więź z Bogiem i pomniejsza świętość Kościoła. Dzieje się tak dlatego, ponieważ każdy z nas jest członkiem Kościoła, a gdy jedna część jest chora wtedy też choruje całość.

Grzech ciężki

Grzech ciężki inaczej określany jest jako grzech śmiertelny. Dlaczego? Ponieważ przyjmuje się, że jeśli umrzemy mając obciążone sumienie grzechem ciężkim to nastąpi w efekcie śmierć naszej duszy, mianowicie wieczne potępienie. Jest to zerwanie przymierza z Bogiem poprzez nieposłuszeństwo. Warunkami popełnienia grzechu ciężkiego jest świadomość popełnianego czynu, pełna dobrowolność dokonywanego aktu oraz trzeci warunek. Trzecim warunkiem jest popełnienie grzechu w ważnej sprawie. Należy jednak wiedzieć, że wszystkie te trzy warunki muszą zaistnieć jednocześnie. W przeciwnym przypadku może to być klasyfikowane jako grzech powszedni.

Grzech ciężki pozbawia łaski uświęcającej i oddala od miłości bożej. Nie można w tym stanie przyjmować Sakramentu Komunii Świętej z racji bycia oddalonym od Jezusa Chrystusa.

Recepta na grzech

Religia chrześcijańska mówi o tym, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za grzechy każdego człowieka. Wyznanie katolickie ustanowiło takie coś, jak spowiedź święta. Podczas spowiedzi możemy uzyskać odpuszczenie grzechów śmiertelnych.

Warunki spowiedzi świętej

Pierwszym warunkiem jest dokonanie rachunku sumienia, czyli spisu wszystkich dokonanych przez nas grzechów. Drugim jest żal za grzechy, Trzecim postanowienie poprawy. Czwartym warunkiem jest szczera spowiedź i wreszcie piąty warunek stanowi o zadośćuczynieniu Pany Bogu i bliźnim.

W sytuacji narażenia się na grzech ciężki nikt nie zostaje pozostawiony na wieczne potępienie, ponieważ sam Jezus Chrystus dał możliwość odpuszczenia wszystkim grzechów poprzez szczerą postawę i żal za grzechy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here