Becikowe

Z pewnością każdego rodzica zainteresuje osławione niegdyś przez Romana Giertycha BECIKOWE. Ta jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”) to świadczenie w wysokości 1 000 zł, które otrzymują rodzice za narodziny dziecka. W świetle wszystkich wydatków, jakie nas czekają, nie jest to kwota oszałamiająca, jednak szkoda było by ją stracić.

Aby ubiegać się o jednorazową zapomogę należy posiadać:

  • akt urodzenia dziecka
  • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zapomogę, np. Dowód Osobisty
  • zaświadczenie, że matka dziecka przewywała pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży aż do porodu
  • pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe
  • wniosek o zapomogę z tytułu urodzenia dziecka

Odpowiednie dokumenty należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Urzedzie Gminy (w zależności gdzie są wypłacane świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

We Wrocławiu o becikowe ubiegamy się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Świadczeń  na ul. Hubskiej 30/32 (godziny urzędowania od 7.30 – 15.30. Przyjmowanie klientów pn., wt., śr., pt. godz 7.30 – 15.00, czw. 7.30 – 16.30)

Odpowiednie wnioski pobierz w zakładce PLIKI